Q&A: Tại sao chuyển vị trong Robot quá lớn


chuyen-vi-lon-trong-robot

Kết quả hình ảnh cho icon light Học Robot Structural Analysis một cách bài bản và khoa học Tại đây

Bạn hỏi: Tại sao chuyển vị trong Robot quá lớn vậy? mặt dù tải rất ít và xay dựng mô hình đúng chuẩn

Câu hỏi tương tượng, tính thép trong robot ít hơn tính bằng Phần mềm etabs

chuyen-vi-lon-trong-robot

Trả lời:

Nguyên nhân:

  • Đây là mô hình chuyển từ Revit qua robot
  • Quan điểm tính toán của phần mềm các nút là khớp (cho phép chuyển vị giữa các nút này)
  • Quan điểm tính toán ở Việt Nam các nút tại đây là ngàm – nút cứng nên xảy ra hiện tượng các bạn thấy chuyển vị rất lớn

Khắc phục:

  • Xóa tất cả các giải phóng liên kết tại các nút này
  • Đưa các nút trở lại thành ngàm

ngam-trong-robot

 

Hướng dẫn chi tiết ở đây bài 05 chương bổ sung kiến thức ở đây

 

Comments

comments


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Robot Structural Analysis một cách bài bản và khoa học Tại đây


Comments

Scroll Up