Q&A: Tại sao Robot không có biểu đồ bao


bieu-do-bao-robot

Kết quả hình ảnh cho icon light Học Robot Structural Analysis một cách bài bản và khoa học Tại đây

Bạn hỏi: Trong robot không tìm mãi ra biểu đổ bao

Không có biểu đồ bao sao tính được dầm

Làm sao lấy giá trị được biểu đồ bao

bieu-do-bao-robot

Trả lời:

Nguyên nhân:

  • Biểu đồ bao chỉ dùng để tính dầm nên không xuất hiện trong việc thể hiện
  • Robot hiện biểu đồ bao trong mục thiết kế dự định cho thép và thiết kế chi tiết

Khắc phục:

  • bạn vào thiết kế dự định cho dầm và thiết kế chi tiết sẽ hiện ra biểu đồ bao cho các bạn
  • Thiết kế chi tiết bạn xem ở đây
  • bieu-do-bao-robot
  • Thiết kế dự định bạn sẽ thấy xuất hiện ở đây
  • thiet-ke-robot-theo-bieu-do-bao

 

Trả lời thêm:

Biểu đồ bao là lấy tổ hợp nguy hiểm nhất tại vị trí đó để tính, Robot cũng đã lấy tổ hợp lớn nhất (nguy hiểm nhất) tại vị trí cần tính thép để đưa ra kết quả thép, bạn xem vùng khoanh đỏ trên hình, Đây cũng chính là biểu đồ bao

Trong thiết kế chi tiết robot hiện ra biểu đồ vật liệu, biểu đồ bao mommet => đây là tập hợp các tổ hợp nguy hiểm nhất, những giá trị này cũng dùng nó để tính thép cho cấu kiện dầm


hướng dẫn bằng video và thủ thuật xử lý kết quả các bạn có điều kiện tham gia ủng hộ tác giả ở 2 khóa học này

Bài 06 chương bổ sung kiến thức ở đây

Hoặc bài 04 hương bổ sung kiến thức ở đây

 

Comments

comments


Kết quả hình ảnh cho icon light Học Robot Structural Analysis một cách bài bản và khoa học Tại đây


Comments

Scroll Up